Prironiki

Naslov Izraunane vrednosti
Vsebina

 

V zavihku 'PODATKI' - 'Izrauni' -'Izraunane vrednosti' lahko izraunate novo spremenljivko. Ko kliknete 'Dodaj novo izraunano vrednost', se v vpraalniku - in tudi in v podatkih - ustvari nova spremenljivka.

 

Ta monost je koristna, e hoete npr. iz letnice rojstva izraunati dejansko starost. V tem primeru dodate novo izraunano vrednost - kalkulacijo - in od trenutnega leta odtejete spremenljivko z letnico rojstva.

 

Izraunane vrednosti so povsem ekvivalentne opciji 'Kalkulacija' v zavihku 'UREJANJE' - 'Vpraalnik'.

 

Povezave:

Print

Prironiki (120)