Prironiki

Naslov Anketni podatki, parapodatki, identifikatorji in sistemske spremenljivke
Vsebina

 

V zavihku 'PODATKI' - 'Pregledovanje' so privzeto prikazani le anketni podatki (odgovori respondentov) za ustrezne enote.

 

Dodatni podatki

V primeru, da med pregledovanjem podatkov oznaimo monost 'Vse enote' ali pa imajo nekatere enote email vabilo, se avtomatsko prikaejo tudi naslednja polja:

 

 • ustreznost: ali je posamezna enota ustrezna, kjer se med ustrezne enote tejejo tiste s statusom 5 ali 6, torej delno ali v celoti konane ankete;
 • prazna: ali je anketa prazna (ali jo je respondent zgolj preklikal brez odgovarjanja);
 • vabilo: ali je bilo posamezni enoti poslano vabilo;
 • status: konni status enot;

 

V posebnih primerih lahko v ustreznih potrdilnih poljih (po kliku na nastavitve prikaza podatkov) omogoite e prikaz:

 

 • datuma, ki pove datum izpolnjevanja ankete;
 • zaporedne tevilke vnosa, ki se generira sproti.

 

e ste uporabili avtomatske vnose, se pri pregledovanju podatkov avtomatsko prikae tudi stolpec 'Testni', ki oznauje, ali gre pri posamezni enoti za testni vnos.

 

Parapodatki

S klikom na potrdilno polje 'Parapodatki' (po kliku na nastavitve prikaza podatkov) omogoite tudi prikaz naslednjih informacij:

 

 • zaporedno tevilko zapisa (recnum);
 • datum vnosa ankete;
 • as vnosa do milisekunde natanno (unx_ins_date);
 • datum morebitnega popravljanja ankete;
 • datum vnosa posamezne strani ankete.
 • kateri brskalnik je respondent uporabljal;
 • operacijski sistem naprave, ki jo je respondent uporabljal; 
 • katero napravo je uporabljal respondent (raunalnik, mobilni telefon, tablico);
 • ali je imel respondent v brskalniku vklopljen JavaScript;
 • s katerega spletnega mesta je respondent dostopal do ankete (preusmeritev oz. 'referer');
 • v katerem jeziku je respondent odgovarjal na anketo (v primeru vejezinih anket).

 

Poleg prve alineje (recnum), so vsi ostali elementi prikazani v povsem desnih stolpcih. e ti slednji elementi niso vidni, je potrebno nad tabelo pri polju Vpraanja, izbrati monost Vse.
 

Shranjevanje in prikaz parapodatkov lahko izklopite v zavihku 'UREJANJE' - 'Nastavitve' - 'Parapodatki' in v 1KA se potem ne beleijo nobeni parapodatki, niti asovni potek (datumi odgovarjanja) po posameznih straneh. Izklopite lahko shranjevanje: brskalnika respondenta, JavaScript podpore respondenta, referal (preusmeritve) respondenta in datume odgovarjanja na vpraanja. Ve >>
 

Identifikatorji

Identifikatorji so podatki, ki jih uvozimo in urejamo v zavihku 'OBJAVA' - 'Email vabila'. Obiajno gre za ime, priimek, email, naslov ipd. Zaradi varovanja zasebnosti teh podatkov v anketah ni mogoe prikazati hkrati z anketnimi podatki, ampak so prikazani loeno. Skupen pregled, analiza in izvoz je s predhodnim privoljenjem sodelujoih mogo le v tipu Forma (anketa na eni strani), kjer obiajno zbiramo registracijske podatke, ne pa anketna mnenja.

 

Identifikatorji sodijo med sistemske spremenljivke, ki jih lahko uporabljamo (pokliemo) v email komunikacijo, torej pri obveanju in poiljanju email vabil, hkrati pa identifikatorji omogoajo identifikacijo vsake enote. V urejanju vpraalnika seveda lahko poleg identifikatorjev za sistemsko spremenljivko oznaimo katerokoli spremenljivko (pri urejanju posameznega vpraanja izberemo zavihek 'Napredno' in izberemo monost 'Sistemska spremenljivka'), kar omogoa njeno uporabo v email komunikaciji.

 

V podatkih ni mogoe prikazati IP tevilk respondentov, saj jim ne sledimo in jih beleimo loeno od anketnih podatkov, kot to opredeljuje naa politika zasebnosti.

 

Povezave:

 

Print

Prironiki (120)