Prironiki

Naslov Napredne monosti analiz
Vsebina


V naprednejih monostih lahko podatke analizirate glede na segmente, skupine, spremenljivke, manjkajoe vrednosti, statuse, pogoje, obdobje, prav tako pa lahko uporabite opcijo zoom.


V spletnem orodju 1KA lahko opravimo ve naprednih analiz. Ko anketo zakljuimo in so podatki zbrani, kliknemo na zavihek 'ANALIZE' - 'Statistike'. V vsakem podzavihku zgoraj desno imate funkcijo 'Filtriranje' (ikona v obliki lijaka), ki vam vodoravno odpre razline monosti manipuliranja s podatki.
 

  • V oknu 'Nastavitve' lahko nastavite splone prikaze analiz, prazna vpraanja, splone nastavitve analiz, nastavitve tabel, nastavitve grafov, izpise odgovorov respondentov in izpise vpraalnika.

 

  • V oknu 'Segmenti' lahko doloite spremenljivke, za katere elite, da razdelijo podatke glede na njihove segmente, s tem lahko naredite analize za ojo populacijo. Nastavitev lahko poenete zaasno, lahko pa tudi ustvarite nov profil. Primer: Kliknete na monost 'Segmenti' in odpre se vam monost izbire segmenta spremenljivke, npr.:  'Spol'. Po kliku na izbrano spremenljivko in gumbu za prikaz podatkov, se nad seznamom tabel prikae monost izbire odgovora. Izberete odgovor 'Moki' in analiza se generira glede na osebe mokega spola.

 

  • Opcija 'Zoom' omogoa, da filtrirate podatke glede na odgovore ene spremenljivke. Ve si lahko pogledate v prironiku ZOOM >>. 

 

  • 'Skupine' je monost, kjer lahko podatke razdelite v skupine glede na spremenljivke, kar pomeni, da se vam seznami tabel izpiejo za glede na vsak posamezen odgovor izbrane spremenljivke. Odpre se vam novo okno in na levi strani se vam izpiejo vse spremenljivke, glede na katere lahko izvedete analizo po skupinah. Izberete eleno spremenljivko in jo prenesete v desno okno. Nastavitev lahko shranite kot nov profil, lahko pa le poenete zaasno. Zgenerirala se vam bo analiza glede na vsak odgovor spremenljivke, ki ste jo izbrali.

 

  • Opcija 'Spremenljivke' omogoa izbor poljubnih spremenljivk, ki jih lahko vkljuite v analizo. Iz seznama odkljukate tiste spremenljivke katere ne elite imeti prikazane, kljukico pa pustite pri tistih, ki elite, da se prikaejo. Nastavitev lahko shranite kot nov profil, lahko pa samo poenete zaasno. Izvede se vam analiza za eleno spremenljivko.

 

  • Opcija 'Pogoji' omogoa kreiranje pogojev za prikaz analize glede na spremenljivke.

 

  • 'Manjkajoi' je opcija, kjer je mono nastaviti, kateri manjkajoi odgovori naj se prikaejo ter pri katerih vrstah analize.

 

  • Pri izvedbah analiz lahko nastavite tudi obdobje zbiranja podatkov, za katerega elite pognati analizo. To lahko storite z monostjo 'Obdobje'.

 

  • Opcija 'Statusi' omogoa izbor podatkov za analizo glede na status ankete. Najprej je potrebno ustvariti nov profil, ele nato se lahko regulira prikaz podatkov glede na status.

 

Povezave:

 

Print

Prironiki (120)