Prironiki

Naslov Merjenje in omejitev asa odgovora
Vsebina

 

Vsaki spremenljivki lahko omejite as odgovarjanja. To storite v jeziku 'Napredno' pri urejanju vpraanja v zavihku 'UREJANJE' - 'Vpraalnik', kjer oznaite 'Timer' in nastavite as prikaza vpraanja. Na vsaki strani je mogoe nastaviti le en timer. Ko se as iztee, anketa avtomatsko skoi na naslednjo stran, ne glede na to, e so na prejnji strani tudi vpraanja, ki nimajo nastavljenega timerja. Zato priporoamo, da v primeru nastavitve timerja za vsakim vpraanjem dodate prelom strani.

 

e bi eleli meriti as odgovarjanja na vpraanje, morate prav tako imeti vsako vpraanje na svoji strani, saj se as meri le za posamezno stran. V zavihku 'PODATKI' - 'Pregledovanje' lahko vkljuite para podatke (najprej je potrebno odpreti Nastavitve prikaza podatkov), da se poleg anketnih podatkov izpieta tudi datum in ura, ko je respondent prispel na doloeno stran vpraalnika. Povpreni asi po straneh so sicer izpisani v zavihku 'TESTIRANJE' - 'Diagnostika' - 'Dejanski asi'

 

Povezave:

 

Print

Prironiki - Prironiki (114)