Prironiki

Naslov Poiljanje emailov preko SMTP email sistema 1KA na streniku uporabnika oziroma njegovem email naslovu (npr. Gmail)
Vsebina

 

Govorimo o individulaiziranem poiljanju emailov, kjer prejemniko dobi vabilo z individualnimi URLO, kar omogoa individualizacijo vabil (npr. ime in priimek) ter sledenje, kdo je odogvorril in tudi potencialno selektivno poiljanje emailov (npr. tretji opomnik se polje .le nerespondentom). V splonem s tak pristop odstvetuje, e res ni nujen; priporoa se sistem dveh emailov (two-eal setting), kjer individualizacija ni potrebna..

Za poiljanje individualnih emailov je potreben vsaj status managerja (ki avtomatino pripada virualni domeni) ali pa izrecno odobritev s strani 1KA podpore.

Pri poiljanju SMTP email sistema v zavihku 'OBJAVA' - 'Email vabila' s klikom na povezavo Nastavitve e-pote, ki se nahaja v vrstici poleg gumba 'Polji', izberete tri razline naine poiljanja. V prvih dveh primerih gre za poiljanje preko SMTP email sistema uporabnika oziroma njegovega email rauna. Gre za kombinacijo 1KA sistema (ki omogoa sledenje)  in sicernjega email rauna uporabnika. Slednji se lahko nanaa na splono storitev email ponudnikov (Gmail, Yahoo, MIcrosoft, Arnes, Siol ipd) ali pa na specifien email strenik uporabnika (podjetja).

 

SMTP nastavitve za Gmail kot primer uporabe rauna pri ponudniku email storitve

Gmail navajamo zgolj kot primer (pa tudi zato, ker je najpogosteji). Na  povsem enak nain bi uredili tudi druge ponudnika (Yahoo, Microsoft, Arnes, Siol...). Postopek je naslednji:

 

  • V prvi dve polji ('Poiljatelj' in 'Odgovor za') vpiete va email naslov.
  • V polje 'Uporabniko ime' vnesete Google uporabniko ime, v naslednje polje pa geslo.

 

Pozor: omenjeno geslo ni enako tistemu za obiajno prijavo v Gmail in ga morate e ustvariti. To storite tako, da v Gmailu zgoraj klinete na va logotip in izberete monost 'Raun'. Nato v sklopu 'Prijava in varnost' - 'Geslo in nain prijave' izberete monost 'Preverjanje v dveh korakih'. e enkrat boste morali vpisati svoje geslo ter svojo telefonsko tevilko, kamor boste prejeli dodatno kodo. Ko to uredite, se vam prikaejo nove monosti in v zavihku 'Gesla za dostop do aplikacij' kliknete na 'Upravljanje gesel za dostop do programov' ustvarite novo geslo pod opcijo 'Drugo'. Tam vpiete 1KA in google vam bo generiral geslo za dostop do poiljanja vabil preko Google strenika.

 

  • Sedaj, ko so vsa polja izpolnjena, najprej kliknete na 'Preveri nastavitve' in sistem vam bo poslal testno sporoilo na va Gmail raun. e je testno poiljanje emaila uspelo, potem shranite vse nastavitve.

 

Pomembno je tudi vedeti, da Google ne dovoli poiljanja ve kot 500 emailov na dan, z leti pa to omejitev nadalje zmanuje. Videti je, da je 2015 preel na omejitev 100.

 

SMTP nastavitve za lasten potni strenik uporabnika

Postopek je enak kot v primeru Gmail, le da je potrebno vnesti specifine tehnine znailnosti doloenega strenika. Vpisati je torej treba SMTP nastavitve, in sicer:

 

  • Prva 4 polja 'Poiljatelj', 'Odgovor za', 'Uporabniko ime' in 'Uporabniko geslo' izpolnete podobno kot pri uporabi Gmaila, s to razliko, da vam gesla ni treba posebej ustvariti.

 

  • Pri nastavitvi 'Avtentikacija' vedno izberete 'Da', razen e strenik ne zahteva gesla.

 

  • Monosti 'Enkripcija', 'Port' in 'Strenik' nastavite v skladu s tehninimi navodili vaega email ponudnika. V primeru, da teh nastavitev ne veste, se posvetujte z vaim sistemskim administratorjem, saj so odvisne od posameznega potnega strenika.

 

  • Ko so vse monosti nastavljene, izberete 'Preveri nastavitve', da 1KA polje testno sporoilo na va email. e je testiranje uspeno, potem nastavitve shranite.

 

 

Za uspeno poiljanje mora biti poljuben SMTP strenik konfiguriran v skladu s sicernjimi priporoili na tem podroju (npr. pravilno nastavljena avtentikacija, ime strenika, DNS itd.), za kar skrbijo sistemski administratorji. V primeru teav z nastavitvami vam svetujemo, da najprej preverite njihovo tonost pri vai tehnini slubi. V primeru nadaljnjih nevenosti se posvetujte z nao uporabniko podporo. Kompleksni primeri zahtevajo, da so v komunikacijo vpletene tudi tehnine slube. Primer je lahko eden od slovenskih operaterjev, kjer njihov strenik prek reverse DNS ni pravilno prepoznal strenika 1KA.si in je bilo treba (v sodelovanju s sistemskimi administratorji) razviti specifino reitev.

Hitrost poiljanja email vabil je odvisna od strenika, v nekaterih primerih traja poiljanje 1000 vabil tudi eno uro.

 

1KA email sistemki strenik na domeni anketa.nijz.si

Monost uporabe profesionalnega 1KA email strenika omogoimo le uporabnikom, ki navedejo izrecen razlog za poiljanje preko naega strenika. Pri tej monosti torej vabila poiljate preko 1KA  strenika, kjer je poiljatelj 1KA (info@1ka.si ali raziskave@1ka.si). V polju 'Odgovor za' je vpisan email naslov, s katerim ste prijavljeni v orodje 1KA, lahko pa ga tudi spremenite. Poiljanje email vabil preko 1KA strenika poteka zelo hitro, za nekaj 1000 vabil traja le kakno minuto.

1KA email strenik v primeru lastne intalacije

V primeru lastne intalacije (bodisi na streniku 1KA ali na streniku uporabnika) je mogoe uporabiti email sistem lastne 1KA intalacije, ki ima enak lastnosti kot sistemski strennik 1KAQ na matinem streniku 1KA na domeni anketa.nijz.si, s tem da sami odgovarjamo za spam in s tem, da imamo lasten email naslov. Seveda lahko v obeh primerih lastne nastavitve KA email sistem poveemo s poljubnim SMTP strenikom, kot je opisano zgoraj.
 

 

Povezave:

Print

Prironiki (120)