Prironiki

Naslov Uporaba IP naslovov in pikotkov za nadzor nad podvojenimi vnosi
Vsebina


V anketah, kjer nimamo vnaprej doloenega seznama respondentov, nimamo enolinih identifikatorjev s katerimi bi lahko nadzirali podvojene vnose. Zato imamo na voljo IP - naslove in pikotke, ki pa imajo tudi doloene omejitve.
 

IP naslov

IP naslov je tevilka, ki jo ima vsaka naprava, prikljuena v omreje, vkljuno z napravo respondenta. Aplikacija 1KA omogoa, da blokirate podvajanje IP naslovov, s imer lahko prepreite, da bi ista oseba vekrat odgovarjala na va vpraalnik.

Do te funkcionalnosti lahko dostopate v zavihku 'UREJANJE' - 'Nastavitve' - 'Dostop respondenti'. Pri kategoriji Blokiraj ponovni IP naslov' izberite eleno monost - blokirate lahko glede na minute: na 10, 20 ali 60 minut ter glede na ure: 12 ali 24 ur (privzeto je ta opcija izkljuena).


Omejitev: Problem se lahko pojavi v primeru dinaminih IP naslovov (dinamini IP naslov za isto napravo se ob prekinitvi povezave in ponovni vzpostavitvi spremeni) ali v primeru, ko ima ve naprav v istem omreju enak  IP naslov (npr. v organizacijah). 

Kljub omenjenim teavam uporaba IP blokade lahko preprei vsaj nekatere enostavneje prevare, kot so npr. lani odgovori ali napadi strenika iz ene naprave.
 

Pikotki

Pikotek (cookie) je koda, ki se namesti v raunalnik anketiranca. Ob naslednjem ponovnem poskusu izpolnjevanja ankete aplikacija 1KA prepozna respondenta, s imer lahko prepreimo, da bi ena enota izpolnila dva vpraalnika oz. zagotovimo ustrezno nadaljevanje izpolnjevanja, e imamo vkljuenost monost kasnejega nadaljevanja.

Aplikacija 1KA omogoa razline monosti, kar se tie shranjevanja pikotkov, do katerih dostopate preko  'UREJANJE' - 'Nastavitve' - 'Dostop respondenti':

  • 'do konca izpolnjevanja ankete', pomeni, da se pikotek izbrie takoj, ko respondent zakljui z odgovarjanjem na anketo;
  • 'do konca seje brskalnika (browser session)', pikotek se bo izbrisal takoj, ko respondent zapre svoj brskalnik (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera,...);
  • 'za 1 uro' pomeni, da se bo pikotek zbrisal po 1 uri od tega, ko je respondent prvi kliknil na URL ankete;
  • 'za 1 mesec', pikotek se bo zbrisal po 1 mesecu odkar je respondent prvi kliknil na anketo.


Ve o nastavitvah pikotkov in monosti kasnejega nadaljevanja izpolnjevanja ankete si lahko preberete v prironiku Nastavitve za dostop respondentov: pikotki in gesla.


Omejitev: Teava s pikotki je, da so ti vezani na uporabljen brskalnik, kar pomeni, da lahko respondent ob uporabi drugega brskalnika, druge naprave ali izbrisu pikotka ponovno izpolni anketo. Pikotki se sooajo tudi z resnimi teavami zaradi poveanja etinih in pravnih omejitev (v primeru vkljuenih pikotkov bo respondent sicer dobil obvestilo, da stran uporablja pikotke), pa tudi zato, ker se nekateri uporabniki odloijo, da pikotke blokirajo. Iz teh razlogov so pikotki relativno slabo nadomestilo enolinim identifikatorjem.


Na splono sicer ne priporoamo uporabe pikotkov  in IP naslovov za omejevanje dostopa do ankete, saj lahko to povzroi razline priakovane in nepriakovane teave. Zato so v privzetih nastavitvah te monosti tudi izkljuene. Kljub temu pa so v nekaterih posebnih primerih lahko koristne, e posebej, e vemo, da v naem ciljnem vzorcu zgoraj omenjenih omejitev ni. Povezave:

Print

Prironiki - Prironiki (114)