Prironiki

Naslov Napredne nastavitve urejanja vpraalnika
Vsebina

 

Pri urejanju vpraalnika v zavihku 'UREJANJE' – 'Vpraalnik' so na voljo 'Napredne nastavitve urejanja', do katerih dostopate s klikom na ikono za nastavitve (v obliki koleka) desno nad tipi vpraanj.

 

  1. Prikai skren pogled

V skrenem pogledu so prikazana samo vpraanja brez odgovorov, kar povea preglednost, e posebej, e gre za kompleksneje in obseneje vpraalnike. Uporaba skrenega pogleda je priporoljiva e pri 30 vpraanjih. Med skrenim in razirjenim pogledom lahko kadarkoli preklopite.

V primeru, da ste vpraanja strukturirali v bloke oz. uporabili zanke, se vam pod 'Prikai skren/razirjen' pogled pojavita tudi monosti 'Odpri vse' in 'Zapri vse' s katerima lahko z enim klikom odprete oziroma zaprete bloke s vpraanji.
 

  1. Poii in zamenjaj

S funkcijo lahko enostavno nadomestite besede, ki se vekrat pojavljajo v vpraalniku. V prvo polje vpiete besedo ali besedno zvezo, ki jo elite popraviti, v drugo polje pa besedo ali besedno zvezo s katero elite nadomestiti prvo.

Zgolj za iskanje po vpraalniku uporabite ukaz CTRL + F.
 

  1. Dodaj prelom strani med vsa vpraanja

e elite, da respondenti vidijo vsako vpraanje na svoji strani, lahko z enim klikom dodate prelom strani med vsa vpraanja v vaem vpraalniku.
 

  1. Preveri pravilnost postavljenih pogojev

Kot pomo pri odpravljanju morebitnih napak je na voljo monost 'Preveri pravilnost postavljenih pogojev'. Ta funkcija je e posebej dobrodola, e v anketi uporabite pogoje in zanke. S klikom na ikono v obliki hroa, vas bo aplikacija v obliki pojavnega okna opozorila, da anketa vsebuje napake in tudi kje se napaka nahaja.

Aplikacija vas bo tudi brez vaega preverjanja pravilnosti pogojev opozorila na napake, e boste eleli aktivirati anketo, ki vsebuje napake v pogojih. Ve v pogostem vpraanju >>
 

  1. Pretevili

Otevilevanje vpraanj se naeloma generira avtomatsko po vrsti (Q1, Q2, Q3 …), vendar pa se lahko z premikanjem ali izbrisom vpraanj zaporedje porui. S klikom na pretevili lahko ponovno vzpostavite pravilni vrstni red. To ne velja za spremenljivk, katerim ste predhodno spremenili imena. Ve v pogostem vpraanju >>

 

Povezave:

Print

Prironiki (120)