Prironiki

Naslov Vnos tevilskih odgovorov v obliki drsnika
Vsebina


'Drsnik' lahko v vpraalnik vstavite na dva naina, lahko ga izberete iz nabora vseh tipov vpraanj, lahko pa pri tipih vpraanj 'tevilo' in 'Tabela - tevilo' v urejevalniku vpraanja pri nain vnosa izberete 'Drsnik', pri tem pa imate e dodatne monosti:

 

 • prikaza drsne roice ali izklop (v tem primeru se izbira uporabnika oznai z rdeim krogcem).
 • izklop prikaza tevila nad izbrano toko,
 • nakaz monih odgovorov (na drsniku so prikazani vsi moni odgovori - v primeru vklopljene drsne roice v obliki elipse, v primeru izklopljene drsne roice v obliki rdeega krogca),
 • nastavitve koraka drsnika,
 • minimum in maksimum,
 • prikaz vmesnih rtic,
 • prikaz tevilskih label pri minimumu in maksimumu,
 • prikaz vmesnih tevilskih label,
 • prikaz opisnih label pri minimumu in maksimumu, ki jih lahko tudi preimenujete,
 • prikaz privzetih vmesnih opisnih label (doloite tevilo in izberete opisne labele, ki jih elite),
 • prikaz label podroij (doloimo tevilo podroij, ki jih lahko preimenujete).

Primer ankete, v kateri je prikazana uporaba drsnika >>

 
Povezave: 
Print

Prironiki (120)