Prironiki

Naslov Spreminjanje velikosti radio in checkbox gumbov
Vsebina


Pri vseh tipih vpraanj, ki vsebujejo radio ali checkbox gumb (kategorije - en odgovor, kategorije - ve odgovorov, tabela - en odgovor, tabela - ve odgovorov), je na voljo dodatna monost spreminjanja velikosti radio in checkbox gumbov. Monost je na voljo v zavihku 'UREJANJE' - 'Oblika' pri urejanju posamezne teme (Prilagoditev teme). V zadnjem segmentu prilagoditev 'Velikost ikon za osebni raunalnik in mobilni telefon' lahko izberemo poljubno velikost gumbov, od 25 25 px do najve 55 55 px.

 

Izbrana nastavitev velikosti gumbov velja za celotno anketo (vsa vpraanja z radio ali checkbox gumbi), ne pa tudi napravo, preko katere respondent dostopa do ankete. Izberemo lahko namre razlino velikost ikon za ankete prikazane na osebnih raunalnikih (in tablicah) ter ankete prikazane na mobilnih telefonih. Tako lahko npr. poveamo samo velikost ikon na mobilnih telefonih, kjer je ta funkcionalnost zaradi manjih zaslonov e posebej priporoljiva, medtem ko velikost ikon na anketah na osebnih raunalnikih ostane enaka.    

 

Primer ankete s privzeto velikostjo gumbov (najmanja velikost - 25 25px) >>
Primer ankete s prilagojeno velikostjo gumbov (najveja velikost - 55 55px) >>


Povezave

Print

Prironiki - Prironiki (114)