Prironiki

Naslov Dodajanje respondentov pri poiljanju email vabil
Vsebina


Pri uporabi sistema za poiljanje vabil 1KA, ki je na voljo v zavihku 'OBJAVA' - 'Vabila', morate najprej dodati respondente. Pri dodajanju respondentov ni nobenih omejitev, zato lahko dodate poljubno tevilo respondentov oz. anketirancev.


Seznam respondentov si priskrbite sami glede na va vzorec in ga vnesete polje pri koraku 'Dodaj'. Respondente lahko vstavite preko ronega vnosa, iz datoteke csv ter iz obstojee spremenljivke znotraj ankete.


Prednastavljeno izbrane spremenljivke (oz. podatki respondenta) so email naslov, ime, priimek, sami pa lahko izberete e geslo, pozdrav, telefonsko tevilko ter poljubno spremenljivko. Vrstni red spremenljivk lahko spremenite s funkcijo povleci-spusti, med seboj pa jih loite z operaterji. Prednastavljeno izbrani operater je vejica (,), lahko pa uporabite tudi 1KA loilnik (|~|), podpije (;) ali pipo (|). Pri dodajanju respondentov morate dodati vsakega respondenta v svojo vrstico.

Pri vnaanju respondentov omejitev ni. Omejitev tevila respondentov ni.


Primer: Dodamo 2 respondenta preko ronega vnosa z vsemi prednastavljenimi nastavitvami:

             janez.novak@gmail.com, Janez,Novak
             marija.novak@gmail.com,Marija,NovakPovezave:

 

 

Print