Prironiki

Naslov Nastavitve izvoza PDF/RTF datotek z odgovori
Vsebina

 

Iz orodja 1KA se lahko v formata PDF ali RTF izvozi celoten vpraalnik in izpis odgovorov respondentov. Slednjega lahko tudi uporabite v zakljuku ankete, kjer si posamezen respondent lahko izvozi svoje odgovore, ali pa nastavite obvestilo o izpolnjeni anketi, kjer vsakemu respondentu priloite povezavo do njegovih odgovorov.


V zavihku 'UREJANJE' – 'Nastavitve' – 'PDF/RTF izvozi' lahko nastavite posamezne izpise.

 

 

Za izpis vpraalnika lahko nastavite, ali se prikae tevilenje vpraanj, ali se izpiejo IFi oz. nastavljeni pogoji ter ali se prikae uvod.

 

 

 

Pri izpisu odgovorov respondentov pa lahko nastavite, ali se prikae dolg, kratek ali navaden izpis. Nastavite lahko vodoravno ali navpino postavitev dokumenta, velikost pisave, tevilenje vpraanj, prikaz recnuma oz. zaporedne tevilke respondenta ter prikaz IFov oz. nastavljenih pogojev.  Nastavite lahko, da se vpraanja in podvpraanja, ki ne vsebujejo odgovorov, ne prikaejo. e elite izvoziti vse vpraalnike respondentov, lahko nastavite, da se izpie vsak respondent na novi strani.

 

 


Povezave:

 

 

Print

Prironiki (120)