Prironiki

Naslov Uporaba lokacijskega vpraanja
Vsebina

 

V naboru vseh tipov vpraanj, ki se pri kreiranju vpraalnika nahaja v stolpcu na levi strani, je na voljo 'Lokacija'.
'Lokacija' je poseben tip vpraanja, ki ima dva naina vnosa lokacije: 'Moja lokacija' in 'Multilokacija'.

 

'Moja lokacija'

'Moja lokacija' omogoa prepoznavanje trenutne lokacije respondenta. Fokus na zemljevidu je prednastavljen na Slovenijo, vendar se ga lahko z gumbom na zemljevidu 'Nastavi fokus' spremeni, in sicer zemljevid postane klikabilen, zato lahko z uporabo mike nastavite eljen fokus. V nastavitvah vpraanja je prednastavljena monost poizvedbe po trenutni lokaciji ter prikaz iskalnega okna. Uporabnik pa lahko vklopi tudi prikaz podvpraanja, ki se na zemljevidu prikae v obliki oblaka z vnosnim poljem.

Primer uporabe vpraanja tipa 'moja lokacija' >>


'Multilokacija'

'Multilokacija' omogoa respondentu, da oznai ve krajev na prikazanem zemljevidu. Vpraanje je uporabno predvsem, ko se respondenta sprauje po ve lokacijah, npr., katere kraje je obiskal v zadnjem letu.
Fokus na zemljevidu je prednastavljen na Slovenijo, prednastavljeno sta vklopljena tudi poizvedba po trenutni lokaciji in prikaz iskalnega okna. Najve monih odgovorov je prednastavljeno na tri (3), kar pa lahko z uporabo spustnega seznama uporabnik tudi spremeni, vklopi lahko tudi prikaz podvpraanja, ki se na zemljevidu prikae v obliki oblaka z vnosnim poljem.

Primer uporabe vpraanja tipa 'multilokacija' >>


Pri obeh monostih vnosa lokacije se v pregledu podatkov kreirata dva stolpca: 'Naslov' in 'Koordinate', v primeru nastavljenega podvpraanja pa tudi stolpec 'Vrednost'. Vneseni oz. izbrani naslovi in koordinate so v obliki povezave do pop-up okna z zemljevidom in marker posameznega respondenta. Rezultati v analizah se prikazujejo na podoben nain, le da je v isto levi celici e ikona 'Google maps', ki deluje kot povezava do pop-up okna z zemljevidom vseh odgovorov/markerjev za posamezno spremenljivko.
 

Povezave:


 
 

Print

Prironiki - Prironiki (114)