Prironiki

Naslov Uporaba identifikacijskih kod za respondente
Vsebina


Uporaba sistema za poiljanje email vabil 1KA omogoa sledenje respondentom.

Sistem prepozna status posameznega respondenta glede na individualno kodo, ki jo morate vklopiti v zavihku 'OBJAVA' - 'Email vabila'.
 

Vnos individualne kode


V nastavitvah email vabil se lahko izbira med avtomatskim in ronim vnosom individualne kode:
 

  • Avtomatski vnos: Z izbiro 'Avtomatsko v URL' se individualna koda vgnezdi v URL ankete, vendar mora bit email poslan preko SMTP sistema 1KA in sporoilu mora vsebovati spremenljivko #URL#.
  • Roni vnos: Pri tej izbiri bo moral respondent sam vnesti geslo, to se uporablja predvsem pri pisemskih vabilih. Respondent mora v tem primeru prejeti tudi svojo individualno kodo.

 

Dodeljevanje individualne kode


Sistem 1KA omogoa avtomatsko generiranje individualne kode. Ko avtor ankete doda email respondenta, sistem pri vsakem respondentu generira individualno kodo oziroma geslo.
Individualno kodo pa lahko uporabnik oziroma avtor ankete doloi sam in jo vnese poleg email naslova pri dodajanju respondenta. Ve >>


Aktivacija individualne kode


Zadnji korak sledenju respondentom je aktivacija individualnih kod:

  • Pri poiljanju email vabil preko SMTP sistema 1KA se kode aktivirajo v zadnjem koraku s poslanim emailom.
  • V primeru uporabe drugega sistem za poiljanje email vabil ali pa poiljanju pisnih vabil se lahko kode aktivirajo tudi rono, in sicer v koraku 'Preglej' s klikom na monost 'Aktiviraj prejemnike in njihova gesla brez poiljanje e-pote'.

Z aktivacijo prejemnikov in njihovih gesel se v bazi podatkov ustvari nova vrstica, v katero se bodo shranjevali odgovori posameznega respondenta.Povezave:
Print

Prironiki (120)