Prironiki

Naslov Tip vpraanja Fotografiraj
Vsebina


V vpraalnik lahko vkljuite tip vpraanja 'Fotografiraj', ki ga najdete med vsemi tipi vpraanj na levi strani zaslona. Vpraanje omogoa respondentu izdelavo 'selfijev' in drugih fotografij.
 

Izpolnjevanje ankete na mobilni napravi

V primeru, da respondent izpolnjuje anketo preko mobilne naprave, se mu pri vpraanju tipa Fotografiraj prikae ikona za fotoaparat. Ob kliku na ikono se odpre privzeta aplikacija za fotografiranje (e mobilni brskalnik to podpira). Respondentu se narejena fotografija prikae, nato ima monost, da potrdi prikazano fotografijo ali razveljavi in naredi novo. Ob potrditvi fotografije respondenta vrne na anketo, kjer se mu prikae tudi izdelana fotografija.

Primer ankete z vpraanjem tipa fotografiraj (predogled ankete na mobilni napravi) >>


Izpolnjevanje ankete na raunalniku

V primeru, da respondent izpolnjuje anketo preko raunalnika, se vpraanje prikae na 2 naina:

  • e ima raunalnik prikljueno kamero, se prikae vpraanje za dovoljenje dostopa do kamere (v levem zgornjem kotu). Ko uporabnik potrdi in dovoli dostop do kamere, se bo na levi strani zaslona prikazala kamera, ob kliku na ikono za fotoaparat se bo na desni prikazala izdelana fotografija. 

  • e raunalnik nima kamere, se vpraanje obnaa enako kot tip vpraanja nalaganje datoteke. Respondent lahko naloi katerokoli fotografijo kot datoteko (pogoj je datoteka s konnico, ki oznauje sliko (image only)). 

 

Primer ankete z vpraanjem tipa fotografiraj (predogled ankete na raunalniku) >>

 


V analizah in podatkih se fotografija shrani kot povezava (URL) do fotografije. 

 

Povezave:
Print

Prironiki (120)