Prironiki

Naslov Postavitev odgovorov v obliki traku
Vsebina


Pri vpraanjih tipa tabela - klasina tabela in tabela diferencial lahko odgovore prikaete na traku. Nastavitev 'Prikai odgovore na traku' se nahaja v urejanju na zavihku 'Osnovno' na desni strani vpraanja. 

Ob vklopu prikaza odgovorov na traku lahko dodatno nastavite:

  • tevilo odgovorov - vodoravno (od 1 do 12)

  • S katerim tevilom naj se zane trak (npr. 0 ali 1)

  • tevilo nadnaslovov na traku (od 0 do 12)


Primer ankete s prikazom odgovorov na traku (Net Promoter Score) >>

Povezave:

Print

Prironiki (120)