Prironiki

Naslov Sistemske spremenljivke v pogojih
Vsebina

Pri vstavljanju pogojev v vpraalnik lahko poleg pogojev na vpraanja uporavimo tudi pogoje na nekatere sistemske spremenljivke. Tako lahko s pogoji doseemo, da na doloena vpraanja odgvarjajo samo doloene osebe, pri emer lahko izbiramo med:
nakljunimi skupinami, skupiniami, napravo respondenta, jezik in statusom. 


Nakljune skupine

V primeru daljega vpraalnika lahko respondente razbremenimo tako, da uporabimo pogoj za nakljune skupine in tako doloimo, da se respondente nakljuno razdeli na primer v 2 skupini. Z uporabo pogoja nato doloimo, da se del vpraanj prikae eni skupini, del vpraanj pa drugi. 

 • Pogoj za nakljune skupine ustvarite tako, da vstavite pogoj s klikom na modro ikono IF, ki se nahaja v levem stranskem meniju s tipi vpraanj.
 • To ikono nato potegnete pred prvo vpraanje, za katerega elite, da ga vidi samo doloena nakljuna skupina anketirancev.  
 • V roleti izberete Nakljune skupine in doloite tevilo skupin. Nato pri 'Skupina' izberete kateri izmed skupin naj se prikae vpraanje, ki ga boste umestili v pogoj. 
 • Na koncu prestavite 'ENDIF' za zadnje vpraanje, za katerega elite, da je vkljueno v pogoj oz. da nanj odgovarja le ena skupina anketirancev. 

Skupine

e elite analizirati posamezne skupine respondentov, ne elite pa jim postavljati vpraanja za identifikacijo, lahko naredite skupine e preden poljete anketo v izpolnjevanje. Postopek za ustvarjanje skupin respondentov je opisan tukaj.
Ko imate ustvarjene skupine, lahko doloena vpraanja zastavite samo doloeni skupini, kar storite z uporabo pogojev. 

 • Vstavite pogoj s klikom na modro ikono IF, ki se nahaja v levem stranskem meniju s tipi vpraanj.
 • To ikono nato potegnete pred prvo vpraanje, za katerega elite, da ga vidi samo doloena skupina anketirancev.  
 • V roleti izberete Skupine in nato pri 'Izberite vrednost oznaite, kateri skupini naj se prikae vpraanje, ki ga boste umestili v pogoj. 
 • Na koncu prestavite 'ENDIF' za zadnje vpraanje, za katerega elite, da je vkljueno v pogoj oz. da nanj odgovarja le ena skupina anketirancev. 

Naprava respondenta

e elite, da anketo ali del ankete izpolnjujejo samo tisti, ki do ankete dostopajo preko doloene naprave, lahko to doloite z uporabo pogojev. 

 • Vstavite pogoj s klikom na modro ikono IF, ki se nahaja v levem stranskem meniju s tipi vpraanj.
 • To ikono nato potegnete pred prvo vpraanje, za katerega elite, da ga vidi samo doloena skupina anketirancev.  
 • V roleti izberete Naprava in nato v drugi roleti izberete tip naprave: raunalnik, telefon, tablica ali robot.
 • Na koncu prestavite 'ENDIF' za zadnje vpraanje, za katerega elite, da je vkljueno v pogoj oz. da nanj odgovarjajo le anketiranci, ki do ankete dostopajo preko izbrane naprave. 

 

Jezik

e imate vpraalnik v ve jezikih, lahko doloena vpraanja prikaete samo tistim, ki anketo izpolnjujejo v doloenem jeziku. Vpraalnik morate prevesti preden nastavite pogoj, sicer se vam ta monost pri nastavitvah pogojev ne bo prikazala.

 • Vstavite pogoj s klikom na modro ikono IF, ki se nahaja v levem stranskem meniju s tipi vpraanj.
 • To ikono nato potegnete pred prvo vpraanje, za katerega elite, da ga vidi samo doloena skupina anketirancev.  
 • V roleti izberete Jezik in nato izberete jezik.
 • Na koncu prestavite 'ENDIF' za zadnje vpraanje, za katerega elite, da je vkljueno v pogoj oz. da nanj odgovarjajo le anketiranci, ki izpolnjujejo anketo v doloenem jeziku.

Povezave:
Print

Prironiki (120)