Videovodii

Naslov Nastavitve komentiranja (4m 33s)

Video vodi prikazuje osnovno uporabo komentarjev pri izdelavi spletnega vpraalnika v aplikaciji 1KA. S tem  se lahko v celoti nadomesti zamudno in nerodno razvijanje vpraalnikov v Wordu ter s tem povezano izmenjavo Word verzij preko emaila. Seveda je treba ob tem v 1KA uporabiti e nekatere druge funkionalnosti, kot npr. izvoz vpraalnika v Word (seveda zgolj za izjemne potrebe) ter arhiviranje (versioning), e posebej arhiviranje inaic na nivoju posameznega vpraanja (in ne le na nivoju celotnega vpraalnika).InternoPomo
PomoVodi za uporabnike
Video vodii
Vodi za uporabnikeUREJANJE
TESTIRANJE
UREJANJENastavitve
TESTIRANJEKomentarji
Video vodiiVsi video vodii
Print