Izpolnjevanje anket preko mobilnih naprav strmo naraa

28.02.2017


1KA omogoa administratorjem analizo parapodatkov, kjer je mogoe analizirati tudi strukturo naprav, preko katerih so bile ankete izpolnjene.

Od leta 2010, ko ni bilo e nobene, je v letu 2017 ve kot tretjina anket (36 %) izpolnjenih preko mobilnih naprav. Ostale napreve so iz raznih raunalnikov, priblino 10 % pa je neidentificiranih naprav, med katerimi so lahko tudi mobilne, zato je dele izpolnjevanja anket preko mobilnih naprav lahko tudi veji.
V nekaj letih bo tako veina anket izpolnjenih preko mobilnih naprav. O podobnih trendih poroajo tudi druge platforme.

Ob tem bi uporabnike obvestili o novi monosti izbire oblik za ankete na mobilnih napravah. Do vkljuno 2016 je bilo mono izbirati in prilagajati oblike za ankete na raunalniku, z novo nadgradnjo (Januar 2017, version: 17.01.29) pa je v 1KA mogoe izbirati ve oblik oziroma tem ankete za prikaz na mobilnih napravah. V prihodnjih mesecih bomo dodali tudi monost lastnega dizajna oziroma prilagoditve oblike anket za mobilne naprave.

Ve si poglejte v vsebinah Oblika >>


 

Komentarji