Spletne ankete ne reujemo ampak jih izpolnjujemo

17.11.2012

 

V zadnjem asu se vse bolj pogosto uporablja besedna zveza "reiti anketo".

 

Konzultirali smo jezikoslovce in izvedeli naslednje:

  • reevanje ankete izhaja iz napane analogije z reevanjem problema, naloge ali teave; ampak anketa ni ni od tega,
  • tudi v angleini se pojavlja "answering" or "filling" in nikoli "solving",
  • V GIGAFIDA, osrednjem korpusu oziroma metabazi slovenskega jezika, je le 12 zadetkov za REITI ANKETO, sicer prevladuje IZPOLNITI ANKETO (140) ali ODGOVORITI NA ANKETO (70).
  • Slovar slovenskega knjinega jezika pa navaja naslednje: ankta  -e (ẹ̑) 1. zbiranje podatkov ali mnenj o doloenem vpraanju: izvesti, organizirati, razpisati anketo; anonimna, pismena anketa; anketa o prometu; anketa med delavci // vpraalna pola: izpolniti, obdelati anketo.

Anketo zato izpolnimo (ali nanjo odgovorimo). Tudi v pronji za sodelovanje potencialne anketirance prosimo, da anketo izpolnijo (ali na anketo odgovorijo).

 

Ankete torej ne reujemo.
 

Komentarji